prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG

Opiekun Koła

Pracownik Katedry Mechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Inicjator międzyuczelnianego kierunku studiów magisterskich Technologie Kosmiczne i Satelitarne.

Pełnił funkcje:

  • prodziekana ds. kształcenia (1984-1987) Politechniki Gdańskiej
  • dziekana Wydziału Budowy Maszyn (1987-1990) Politechniki Gdańskiej
  • rektora Politechniki Gdańskiej przez dwie kolejne kadencje (1990-1996)
  • ministra edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka (2000-2001)
  • kierownika Katedry Mechaniki i Mechatroniki (1991-2017).

Przewodniczył Radzie rektorów Uczelni Pomorza (1990-1996) oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1994-1996). Był także członkiem Konferencji Rektorów Uczelni Europejskich (1990-1996) oraz wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996-1999).

Profesor, pomimo swojego napiętego grafiku, aktywnie wspiera projekt satelity 3CT-1. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć cel i wysłać satelitę na orbitę.

dr inż. Marek Chodnicki

dr inż. Marek Chodnicki

Opiekun Honorowy Koła

Pracownik Katedry Mechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
Jeden z głównych inicjatorów kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne.
Silnie związany z działalnością Koła. Wspiera projekt – nie tylko dobrym słowem.

Przyjaźnie nastawiony do studentów, stawia na rozwój przede wszystkim umiejętności praktycznych.