Dzień Kosmonautyki

Dzień Kosmonautyki

Dla członków Koła Inżynierii Kosmicznej SpaceCube 55. rocznica pierwszego lotu człowieka w kosmos była niezwykłym dniem. Z rana Walne Zgromadzenie Koła, następnie warsztaty rakietowe, a wieczorem wzięliśmy udział w wykładzie mgr. inż. Adama Dąbrowskego na temat obserwacji astronomicznych.

Zarząd zapewnił nam wczesną pobudkę i już o 8 rano spotkaliśmy się na Walnym Zgromadzeniu Koła CubeSat. Było to pierwsze (nie licząc organizacyjnego) spotkanie, podczas którego podzieliliśmy się między sobą wstępnym rozpoznaniem tematu. Pozwoliło to dokładniej wyznaczyć dalsze działania, określić powiązania między Zespołami oraz zrewidować słuszność podziału projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów prac oraz zaangażowania członków Koła. Kolejne spotkanie zaplanowane na za miesiąc.

Następnie grupą ok. 10 osób wybraliśmy się na warsztaty rakietowe organizowane przez PTR (Polskie Towarzystwo Rakietowe) z okazji Nocy Jurija. Okazało się, że są one przeznaczone dla młodszego audytorium, ale dzięki staraniom organizatorów otrzymaliśmy dużą dawkę wiedzy i ciekawostek. Uwieńczeniem warsztatów było wspólne strzelanie modelami mini-rakiet w pobliskim parku.

Jak się okazało, w miejscu odbywania się warsztatów (Liceum Gdańskich Szkół Autonomicznych i Obserwatorium Astronomicznym) pracuje prowadzący jeden z przedmiotów Technologii Kosmicznych i Satelitarnych mgr inż. Adam Dąbrowski. Był on uprzejmy zaoferować wykład dotyczący obserwacji astronomicznych i zapoznać nas z budową i zasadą działania profesjonalnego teleskopu. Okazuje się, że jest to dużo bardziej skomplikowane urządzenie niż by się wydawało. Niestety warunki pogodowe nie pozwoliły na przeprowadzenie obserwacji, ale w najbliższym czasie z pewnością skorzystamy z pełni możliwości Obserwatorium.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten dzień oraz PTR i Panu A. Dąbrowskiemu za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.